Kobiler Reklam Çalışmalarını Nasıl Planlamalı?

Kobiler , temel olarak, reklam faaliyetlerini planlarken ihtiyaçlarını ve bütçelerini baz alarak bir planlama faaliyetinde bulunmalılar. Çalıştıkları sektörün dinamikleri bu noktada belirleyici olmaktadır.Katılacakları etkinlikler , katılacakları fuarlar , verdikleri hizmetlerin fiyatlamasını içeren kataloglar ve fiyat listelerinin güncellenme sıklığı, yurtdışı pazarlara hizmet verip vermedikleri gibi hususlarda reklam reklam çalışmalarının yönünü ve boyutunu belirleyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

İHTİYAÇ ANALİZİ

Kobiler öncelikli olarak ihtiyaçlarını analiz etmeliler. İhtiyaçlarını analiz ettikten sonra ne tür çalışmalar yürütmeleri gerektiği konusunda fikir sahibi olabilirler ve bunu gerçekleştirmek için diğer aksiyonları alabilirler.

BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ

Reklam faaliyetlerini planlarken bütçe büyüklükleri önemli demiştik.Önemli olması yapılmak istenen reklam mecralarının seçiminden ve çalışmanın içeriğini belirleyecek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden kobiler bir öncelik sırası belirleyerek reklam faaliyetlerini gerçekleştmeye çalışmalı ve etkinliğini analiz ederek bütçelerini bir sonraki sene ona göre artırmalı yada bütçe dağılımını değiştirmeliler.

REKLAM MECRALARI

Hangi mecralarda reklam verileceği veya reklam çalışmalarının yapılacağı da reklamların planlanması aşamasında karşımıza çıkan ve önemli olan bir husus olmaktadır.

REKLAM ÇALIŞMALARININ SIKLIĞI

Reklam faaliyetlerinin türünün dışında, yapılan faaliyetlerin sıklığı da reklamların planlamasında önem taşımaktadır.Çok sık ve düzenli olarak yapılan faaliyetlerin reklam planlamasında önemli bir yer tutacağı bir gerçektir.

 

Kobiler Reklam Yapmalı mı?

 

Kobiler reklam yapmayı genel anlamda bir maliyet olarak görmekteler.Yaptıkları reklamları da minimum maliyet ile çözmeye çalışmaktalar.Kobilerimizin büyükçe bir kısmında kurumsal iletişim ve / veya reklam departmanları bulunmamakta.Pazarlama bölümü olan kobilerimiz bile çok az sayıda.Genel bir tavır olarak, Satış bölümlerinin kullanmaları için hızlıca satış ve ürün-hizmet materyalleri oluşturulup müşteriye gidilmekte ve bu materyaller ile uzunca bir süre idare edilmekte.

 

Özellikle B2B de Kobilerimiz  yeterli ürün ve hizmet tanıtım faaliyetlerine önem vermediklerinden potansiyellerinin çok altında marka bilinirliğine sahip olmakta ve finansal olarak ta markalaşmanın faydalarını çok az görmekteler.

 

Reklam yapmayan Kobilerin şirket ömürleri de kısa süreli olmakta ve kısa zamanda kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktalar.

 

Kobiler için Reklam Ajans Seçimi Nasıl Olmalı?

 

Kobiler reklam ajans seçimi kendi öncelikleri ne ise ona göre seçim yapmalılar.

MARKANIZI İYİ ANLATIN

Kobiler markalarının pazardaki yerini , rakiplerini , hedef pazarları , müşteri segmentlerini ve diğer markaları ile ilgili bilgileri çok iyi bilmeli ve bunu çalışmak istedikleri ajansa iyi bir şekilde anlatmalılar.Yapılacak çalışmalarında marka stratejinize uygun olması gerekir.

BÜTÇENİZİ BELİRTİN

Kobiler reklam bütçesi konusunda da yıllık bütçelemelerini iyi yapmalılar.Bulunmakta istedikleri mecralar konusunda ön çalışma yapmaları iyi olacaktır.Markanızın hedefleri iyi anlayan , bütçe konusunda sizin önceliklerinize uyum gösterecek bir ajans ile çalışmanız sizi çok daha ileriye taşıyacaktır.

 

AJANS REFERANSLARINI İNCELEYİN

Çalışmak istediğiniz ajansın referanslarına öğrenmeniz , çalıştığı firmalara ve yapılan işlere bakmanız , müşterilerinin ajans web sitesinde yada sosyal medya yazdıklarını incelemeniz de ajans seçiminizde doğru karar vermenizde sizi doğru yönlendirecektir.

ZİYARET EDİN

Çalışmak istediğiniz ajansın işyerine gitmeniz, çalışanların ve yöneticilerin tavırlarını , işe yaklaşımlarını yerinde görmenizde sizinle yapacakları çalışma konusunda size fikir verecektir.