Kobiler Reklam Çalışmalarını Nasıl Planlamalı?

Kobiler , temel olarak, reklam faaliyetlerini planlarken ihtiyaçlarını ve bütçelerini baz alarak bir planlama faaliyetinde bulunmalılar. Çalıştıkları sektörün dinamikleri bu noktada belirleyici olmaktadır.Katılacakları etkinlikler , katılacakları fuarlar , verdikleri hizmetlerin fiyatlamasını içeren kataloglar ve fiyat listelerinin güncellenme sıklığı, yurtdışı pazarlara hizmet verip vermedikleri gibi hususlarda reklam reklam çalışmalarının yönünü ve boyutunu belirleyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

İHTİYAÇ ANALİZİ

Kobiler öncelikli olarak ihtiyaçlarını analiz etmeliler. İhtiyaçlarını analiz ettikten sonra ne tür çalışmalar yürütmeleri gerektiği konusunda fikir sahibi olabilirler ve bunu gerçekleştirmek için diğer aksiyonları alabilirler.

BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ

Reklam faaliyetlerini planlarken bütçe büyüklükleri önemli demiştik.Önemli olması yapılmak istenen reklam mecralarının seçiminden ve çalışmanın içeriğini belirleyecek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden kobiler bir öncelik sırası belirleyerek reklam faaliyetlerini gerçekleştmeye çalışmalı ve etkinliğini analiz ederek bütçelerini bir sonraki sene ona göre artırmalı yada bütçe dağılımını değiştirmeliler.

REKLAM MECRALARI

Hangi mecralarda reklam verileceği veya reklam çalışmalarının yapılacağı da reklamların planlanması aşamasında karşımıza çıkan ve önemli olan bir husus olmaktadır.

REKLAM ÇALIŞMALARININ SIKLIĞI

Reklam faaliyetlerinin türünün dışında, yapılan faaliyetlerin sıklığı da reklamların planlamasında önem taşımaktadır.Çok sık ve düzenli olarak yapılan faaliyetlerin reklam planlamasında önemli bir yer tutacağı bir gerçektir.

 

Tavsiye Edilen Yazılar